TOPENÍ DŘEVEM

Topení dřevem je člověkem od nepaměti velmi oblíbené a pro jeho

příjemnou specifikaci pocitu vnímání tepla lidským tělem, oproti

jiným topným mediím, (zem. plyn, uhlí, elektřina, ropné produkty).

Jde zejména o sloučení více vjemových faktorů, jako je vůně dřeva,

praskání ohně, pach páleného dřeva v závislosti na pohledu do

zasněžené krajiny, okolo lidského příbytku.

Zároveň je však topení suchým dřevem také ekologické pro naše

životní prostředí.

Aby se dosáhlo beze-zbytku výše popsané skutečnosti,  je třeba

dodržovat určitá jednoduchá pravidla.

Jednou z nejdůležitějších zásad je spalování kvalitně proschlého dřeva,

alespoň rok u jehličnatého a dva až tři roky u dřeva listnatého.

Toto je ovšem také ovlivněno velikostí špalků a polen připraveného

topného dřeva a místem uskladnění.

Tedy platí, čím tvrdší a větší dřevní polena - tím delší nároky na

dobu prosychání.

Od tvrdosti dřeva se také odvíjí jeho výhřevnost a časový horizont

nutnosti přikládání do vašeho topidla, nelze ovšem kategoricky říci

že tvrdé dřevo je to nejlepší co do výhřevnosti. 

V tomto případě záleží také na velikosti a konstrukci topidla, tahu

vašeho komína, prostorové velikosti a nárocích na teplotu vytápěného prostoru.

Je třeba však  zdůraznit že je "100x lepší" rok vyschlé jehličnaté dřevo,

nežli rok sušené velmi tvrdé dřevo (habr, akát, dub)

Pamatujte tedy na zimní topnou sezonu s předstihem, aby jste dosáhly

nejlepšího výsledku při topení přírodním obnovitelným zdrojem VČAS.

 
Ideální doba na nákup dřeva je jaro a léto. Jako každý rok
ovšem vždy očekáváme opět mnoho telefonátů s dotazem na
suché dřevo ve sněhové vánici :-) :-)

                                                                         

   Renata Čejková.