Mulčování kůrou nebo štěpky  má v zásadě tři hlavní využití:

a) eliminace růstu nežádoucího plevele v zahradách a parcích,

    jednak ve větších místech hůře přístupných zahradní

    mechanizací a dále v menších místech osázených

    jednotlivými solitéry, které nám však neposkytnou

   svým další růstem celoplošné pokrytí okolní "holé zeminy"

   náchylné k zamoření plevelem.

 

b) zabránění nadměrnému odpařování zemní vláhy u svrchního

    kořenového systému rostlin.

 

c) -Úsporu el.energie a pohoných hmot (sekačka, křovinořez).

    -Úsporu za herbicidní přípravky.

     -Úsporu času vynaloženém k likvidaci plevele.

    1) Zakládání mulčoviště

 

Při prvotním zakládání mulčovaného místa, je vhodné toto

místo poněkud snížit oproti okolnímu stávajícímu terénu.

Dosáhneme tímto větší možnosti navrstvení kůry (štěpků)

a tím se větší mírou vyhneme následné možnosti nech-

těného odkrytí textilie, (viz níže) či zeminy vespod mulče. 

Při kvalitním mulčování, s úspěchem používáme pod mulč

tzv. netkanou textilii nejlépe černé barvy, která nám propustí

zálivku ke kořenům, avšak znásobí nám zábranu proti

růstu plevele.

U mulčovaných míst osázených rostlinami je třeba čas

od času pamatovat na jejich lehké přihnojování,

neboť mulčem nezabraňujeme jen růstu nechtěného

plevele, ale i v přírodě zaběhlému koloběhu rozkladu

organických látek (listí, plevel) a jejich následnému

využití kořenovým systémem rostlin v mulčovišti.

 

2) Spotřeba  kůry a štěpků

Na mulčovací místo jde jednoduše množství kůry

spočítat: Jako kvalitní zamulčování považujeme vrstvu

kůry 6-8 cetimetrů kůry - změříme zhruba velikost

mulčovaného místa na m2 a vydělíme požadovanou

výšku kůry z m3.

PŘÍKLAD: 1m3 kůry tedy výška m3 je 100 cm

                7cm požadovaná vrstva kůry.

100 : 7 = cca 14 m2 pokrytých vrstvou výšky 7 cm.

Ze zkušenosti je ideální navrstvit opravdu větší vrstvu

(10-15 cm) a to i v případě použití textilie. Kůra se

během let slehává a rozpadá a nemusíme  s odstupem

času, domulčovávat stejná místa z důvodu minulé

"úspory". 

3) Jakosti kůry

Kvalita kůry může být značně rozdílná, mnozí ze

zákazníků se již setkali s "mulčovací kůrou" v podobě

jakési rašeliny smíchané s černým popelem,

zpravidla nabízenou nadnárodními řetězci za výhodnou

cenu za 70-80 l. pytel.

Trvanlivost takovéto hmoty je však v porovnání

s klasickou čerstvou nemletou kůrou krátká.

Zanedlouho se z ní stává normální - více kyselá zemina,

která vyžaduje další zamulčování v krátké době od

první realizace.

Slovní obraty jako "paření", "chemické ošetření"

slouží pouze k navození dojmu složitých operací

s čistě přírodní hmotou, která nepotřebuje žádné

takovéto "úpravy".  Žádný dřevokazný hmyz

se neživí přirozenou ochranou stromů (kůrou).

V "nejhorším" :-) případě můžeme následující rok

po založení mulčoviště očekávat s velkou pravděpodobností

pěknou úrodu výtečných, mykology ceněných SMRŽů!

!  CH U T N Ý    S M R Ž  !  klik

 

Nedrcená -zvláště velká- čerstvá kůra se po 

založení mulčoviště zpočátku jeví neesteticky,

stav se ovšem velmi zlepší po promytí kůry

deštěm a splavením drobných částeček dospod kůry.

Následně nastává vysychání vrchní kůry a následnému

dlouhodobému rozpadání na menší kousky.

Kůra začne vypadat nejlépe cca 1 měsíc po realizaci.

 

    Vložená investice do TRVANLIVÉHO mulče se navrací v podobě

    ušetřeného času na eliminaci plevele, trávy. Dále v podobě 

    ušetřených pohoných hmot do sekaček a křovinořezů a času s 

    nimi stráveného.