Mulčovací štěpka

 

Mulčování dřevní štěpkou, se stalo v poslední době

velmi populární s ohledem na možnost individuálního

kolorování štěpky v domácích podmínkách, za použití

práškových, vodou rozpustných mořidel, běžně dostupných

v prodejnách barev a laků.

Štěpku můžeme také kombinovat s kůrou a vytvořit

v mulčovišti efektní, různě tvarovaná rozhraní  :-)

 

 

Výhody oproti mulč. kůře

 2) Vysoká trvanlivos Minimum doplňován1) Velmi stejnorodý povrch štěpkoviště

2) Dlouhá trvanlivost

3) Možnost barvení v široké škále barev

4) Minimum průběžného doplňování

 

Nevýhody oproti mulč. kůře

1) štěpka pod některými stromy časem "šedne"