MĚŘENÍ  DŘEVA

Palivové dřevo:

Palivové dřevo měříme převážně v jednotce

"prostorový metr", tedy množství dřeva nasypaného

nebo narovnaného do prostoru  krychle o

straně 1 x 1 x 1 metr. ( m3 )

Rozdíly v dodávce dřeva

1 prostorový metr rovnaný -  P R M R

 1 prostorový metr  sypaný -   P R M S

 1     PRMS  polena 50 cm = pouze cca 0,60  PRMR!

 1     PRMS polena  30-33 cm = pouze cca 0,75  PRMR ! 

1,1  PRMR kulatina 1m.     = 1     PRMR štípy 1m.             

 

Řezivo:

Dřevo k pořezu na pile, měříme jednotkou "plnometr"

jde o výpočet čisté dřevní hmoty kmene stromu,

odvozené z průměru nakráceného kmene, z průměrů

na obou koncích nebo uprostřed.

 

Měříme komodity vždy na místě vykládky

s odsouhlasením zákazníka!